Kênh bán hàng Online

Hệ thống điểm bán lẻ thị trường nội địa

  • Nhà Máy Giấy Xương Giang

    Địa chỉ: Lô B8-B9-B11, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

    Điện thoại: 0204.6555146

    Email: info@xuonggiangpaper.com

Xuất khẩu