Phó Quản đốc PX Điện – Tự động hóa

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Giúp QĐ phân xưởng quản lý các thiết bị đo lường điều khiển, các hệ thống điều khiển và phẩm mềm điều khiển -Thiết kế mạch điều khiển và hệ thống điện trong công nghiệp: * Hệ thống tủ điện trung tâm * Hệ thống điện…

Trường phòng Mua hàng

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty – Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm, đánh giá,…

Giám đốc Bán hàng toàn quốc

1 SỐ LƯỢNG: 01 người 2 MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, phát triển hệ thống kênh phân phối, đưa ra mục tiêu và dự báo doanh số. – Dự tính ngân sách bán hàng và các chương trình mang tính khả thi. – Am hiểu thị trường ngành hàng…

Nhân viên An toàn

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thiết lập, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn lao động- vệ sinh môi trường, kế hoạch ứng cứu tình trạng khẩn cấp công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai tại công trình, nhà máy…

Nhân viên phụ trách IQC-Môi trường

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Làm việc toàn thời gian -Công việc: Phụ trách việc thực hiện kiểm tra các loại NVL đầu vào nhà máy theo quy định. -Phụ trách công tác quản lý môi trường Nhà máy trên phương diện hồ sơ giấy tờ. -Tham gia nghiên cứu phát…

Nhân viên Xuất-nhập khẩu

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Xúc tiến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu  bao gồm tìm kiểm các nhà cung cấp dịch vụ vận tải. – Xây dựng kế hoạch xuất và tổ chức thực hiện công tác xuất khẩu và nhập khẩu – Làm thủ tục xuất khẩu: Phát hành…