Trường phòng Mua hàng

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty – Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm, đánh giá,…

Nhân viên An toàn

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thiết lập, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn lao động- vệ sinh môi trường, kế hoạch ứng cứu tình trạng khẩn cấp công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai tại công trình, nhà máy…

Nhân viên phụ trách Marketing

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Nghiên cứu, đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh. – Nghiên cứu, xây dựng các thuộc tính, điểm khác biệt, định vị thương hiệu. – Xây dựng và triển khai các kế hoạch quảng cáo, truyền thông trên các kênh Marketing truyền thống. –…

Thợ vận hành Lò hơi

1. SỐ LƯỢNG: 03 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Thực hiện cấp nhiên liệu vào lò đảm bảo hơi để sản xuất. – Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị hệ thống lò hơi. – Phối hợp với bảo trì để đảm bảo ăn toàn sửa chữa. – Vệ sinh sạch sẽ…