KTV tự động hóa Nhà máy – Electric and Automation Senior staff

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Giúp QĐ phân xưởng quản lý các thiết bị đo lường điều khiển, các hệ thống điều khiển và phẩm mềm điều khiển -Thiết kế mạch điều khiển và hệ thống điện trong công nghiệp: * Hệ thống tủ điện trung tâm * Hệ thống điện…

Kỹ thuật viên Điện-tự động hóa

SỐ LƯỢNG: 02 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lắp đặt các hệ thống điện, thiết bị điện, hệ thống tự động hoá, thiết bị đo lường điều khiển Tiếp nhận chuyển giao công nghệ; vận hành và điều chỉnh thiết bị.điện và tự động hoá của Nhà máy. Sửa chữa hệ thống điều khiển và thiết bị…