Phó Quản đốc PX Điện – Tự động hóa

1. SỐ LƯỢNG: 01 người 2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Giúp QĐ phân xưởng quản lý các thiết bị đo lường điều khiển, các hệ thống điều khiển và phẩm mềm điều khiển -Thiết kế mạch điều khiển và hệ thống điện trong công nghiệp: * Hệ thống tủ điện trung tâm * Hệ thống điện…

Details